https://katalog.hfmdd.de/Record/0-1153614219 Krek, Uroš:
Sonatina za oboo solo : = Sonatine for oboe solo / Uroš Krek. — Ljubljana : Edicije Društva Slovenskih Skladateljev, 1972. — 5 S.