https://katalog.hfmdd.de/Record/0-1355571448 Zelenka, Jan Dismas:
Composizioni per orchestra / Jan Dismas Zelenka. — Partitura.. — Praha : Státní Hudební Vydatelství, 1963. — XV, 158 S.
(Musica antiqua Bohemica ; 61)