https://katalog.hfmdd.de/Record/ai-28-29fe03a8517042c9880f1742fcc3a444 Diana Lajzová:
Vitajte: Family Friendly. Gamifikácia v múzejnej praxi. 2019. — 207-223.