https://katalog.hfmdd.de/Record/ai-28-784d7f2bd382449ca1d88d8fd42d0d54 Linda Hamrin Nesby:
Patografien som genre og funksjon. 2019. — 54-68.