Motívy a metódy výskumu múzejného publika s dôrazom na podmienky slovenského múzejníctva

Verfasser / Komponist: Silvia Eliašová
Medientyp: E-Article
Umfang: 27-39
Schlagworte:
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:

Online