تاثیر ساختار کلامی پزشک و بیمار بر میزان رضایتمندی بیماران/سلمانیان- ابراهیمی- روشن- بابا محمودی

Verfasser / Komponist: بهار سلمانیان
beteiligte Personen: زینب محمد ابراهیمی جهرمی  • بلقیس روشن  • فرهنگ بابامحمودی
Medientyp: E-Article
Umfang: 69-84
Schlagworte:
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:

Online