Influences of Environmental Drivers on Land Cover Structure and its Long-Term Changes: a Case Study of the Villages of Malachov and Podkonice in Slovakia Vliv Environmentálních Podmínek Na Strukturu Krajinného Pokryvu A Její Dlouhodobé Změny: Případová Studie Obcí Malachov A Podkonice Na Slovensku

Verfasser / Komponist: Druga, Michal
Medientyp: E-Article
veröffentlicht: Walter de Gruyter GmbH, 2014
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:

Online